gain on someone

  1. Fiil birine yaklaşmak
  2. Fiil birine yetişmek
  3. Fiil birine nihayet ulaşmak
  4. Fiil birini sonunda yakalamak