1. İsim gambit: satrançta daha üstün bir duruma geçmek için başlangıçta bir veya birkaç taşın feda edilmesi.
  2. İsim bir kimseye üstünlük sağlayacak girişim/hareket.
  3. İsim ilk hamle/girişim, örneğin bir tartışmanın açış konuşması.
    His opening gambit was to call for an investigation.