general attorney

başsavcı. İsim
Adalet Bakanı. İsim
başsavcılık dairesi
başsavcılık makamı
vesikaları İsim
verdiği mesleki hizmet karşılığı müvekkilinin kendisine borçlu olduğu meblağın teminatı olarak
menkul değerleri ve parayı mesleğini icra ederken alıkoyma hakkı
vekil hapis hakkı
defterleri İsim
vekilin hapis hakkı
müvekkiline ait olan bütün evrakları İsim
umum vekaletname
umumi vekâletname
umumi vekaletname
genel vekaletname İsim, Hukuk
özel vekaletname İsim, Hukuk