gentle breeze

  1. İsim meltem: Beaufort ölçeğinde saatte 8-12 mil (13-19 km) hızla esen yel.