get someone do something

  1. Fiil birine birşey yaptırmak
  2. Fiil birinin birşey yapmasını sağlamak