get something off one's chest

  1. içini dökmek, dert yanmak, derdini dökmek/açmak, açılmak, içindekileri açığa vurmak.