1. Fiil to exercise
 2. Fiil to joy ride
 3. Fiil to look round
 4. Fiil to take in
 5. Fiil to tour
 6. Fiil to walk
 7. Fiil to stroll
 8. Fiil to go on a pleasure trip
 9. Fiil to go out
 10. Fiil to tour (a place
 11. Fiil to walk around a place
 12. Fiil to go
 13. Fiil to travel
 14. Fiil to hike
 15. Fiil to roam
 16. Fiil to cruise
 17. Fiil to see over
 18. Fiil to tramp
 19. Fiil to promenade
 20. Fiil to do
 21. Fiil to range
to go hungry Fiil
to ride around Fiil
to traipse Fiil
to roam Fiil
to patrol an area Fiil
to make a town Fiil
to round the shops looking for sth Fiil
to look around something Fiil
to look round something Fiil
to loaf Fiil
to idle Fiil
to fool away one's time Fiil
to be idle Fiil
to be unemployed Fiil
to travel the whole world Fiil
to patrol Fiil
to perambulate Fiil
to travel over a large territory Fiil
to sightsee Fiil
(group) to go out on patrol Fiil
(policeman) to patrol his beat Fiil
to patrol Fiil
to go about the country Fiil
to bus Fiil
to motor Fiil
to walk the whole district Fiil
to stroll around an exhibition Fiil
to idle about the streets Fiil
to travel around from town to town Fiil
to perambulate Fiil
to go around in disguise Fiil
to move about in the country Fiil
to window- shop Fiil
to tag on Fiil
to tag along Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Bir yöne ... yürümek, dolaşmak