give a friend the freedom of one's liberty

  1. Fiil bir arkadaşa kitaplığından yararlanma özgürlüğü vermek