give an impression

  1. Fiil izlenim vermek
  2. Fiil izlenim bırakmak
  3. Fiil düşündürmek