give one's employer notice that one intends to leave

  1. Fiil işverenine işten ayrılma niyetinde olduğunu bildirmek