derecesi bitirme sınavı
sıvırya gitmek Fiil
büyük bir başarı göstermek.
hızla ilerlemek.
büyük bir maharetle/süratle/hüner ve bilgi ile çalışmak/ifa etmek, becerikli iş yapmak.
sık sık eğlence amacıyla dışarı çıkmak Fiil
büyük masraflar yapmak Fiil
büyük masraflar yapmak Fiil
bir şey yapmak için büyük masrafa girişmek Fiil