1. büyük hızla/süratle.
    His work is going great guns.
  2. hayret/şaşkınlık vb. ifade için kullanılır.
sıvırya gitmek Fiil
çok şiddetli esmek.
The wind was blowing great guns and the big waves beat the shore.
fırtına kopmak, (rüzgâr) çok şiddetli esmek, tozu dumana katmak.
büyük bir başarı göstermek.
hızla ilerlemek.
büyük bir maharetle/süratle/hüner ve bilgi ile çalışmak/ifa etmek, becerikli iş yapmak.