ground hemlock

  1. İsim yer baldıranı
    (Taxus canadensis): K. Amerikaya mahsus kalımlı bir funda.