half-brilliant cut

  1. İsim (bkz: single cut )
  2. İsim tek-kesim, kıymetli taşın üst ve altta sekizer yüz olacak şekilde kesilmesi.