1. Sıfat dayanıklı, tahammüllü, mütehammil, mukavim, sağlam.
  hardy animals.
 2. Sıfat kışa/soğuğa dayanıklı (bitki vb.).
  hardy plants.
 3. Sıfat cesaret/metanet/sebat isteyen.
  the hardiest sports.
 4. Sıfat cesur, yiğit, atılgan, gözüpek, yılmaz.
  hardy explorers.
 5. Sıfat cür'etkâr, küstah, kendine güvenen.
 6. İsim örs keskisi.
düzenli olarak ortaya çıkan ya da tartışılan konu