1. İsim, Din ve İnanç buğz
  2. İsim nefret, kin, düşmanlık, adavet, husumet.
belli bir sınıfa duyulan kin
belli bir sınıfa duyulan nefret
ırk düşmanlığını kışkırtma
milli nefret
ırk nefreti
ırk nefreti
halkı kin ve düşmanlığa tahrik İsim, Hukuk
halkı kin ve düşmanlığa sevk etme İsim, Hukuk
halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik İsim, Hukuk