have one's furniture remove d

eşyasını taşıtmak Fiil