have one's money in seven percents

  1. Fiil parasını yüzde yedi faiz üzerinden yatırmış olmak