heart disease

koroner kalp hastalığı İsim, Tıp ve Sağlık