heart failure

  1. İsim, Tıp ve Sağlık kalp yetmezliği
  2. İsim kalp sektesi, kalbin durması, ölüm.
  3. İsim, Patoloji kalp yetersizliği, kalbin yeteri kadar kan dolaşımı sağlayamaması hali.