yüksek mertebede olmak Fiil
öncelik sırasında yüksek mertebeye koymak Fiil