hold a position of management responsibility to business

  1. Fiil yöneticilik sorumluluğu gerektiren bir mevkide bulunmak