horse marine

  1. İsim kıyıda görevli atlı denizeri/bahriyeli veya gemide görevli süvari eri.
  2. İsim yadırgı, yabancı, garip, muhitin yabancısı, sudan çıkmış balık, doğal çevresinden uzak kimse.
sudan çıkmış balık