house committee

  1. (kulüp) kulüp kurulu
  2. (Br) parlamento komitesi
  3. kulüp kurulu
parlamentonun gizli kurulu
üyelerinin tümü Lordlar veya Avam Kamarası'ndan oluşan kurul (bütün idare hukukunu ilgilendiren kanun tasarılarını gözden geçirir
(Br) içtüzük kurulu
(US) Temsilciler Meclisi'nin adli kurulu