how the wind blows

  1. (bir eylemin) ilerisi, bırakacağı etki, muhtemel gelişme/tepki.
genel eğilim/temayül, gelecekten beklenen, muhtemel gelişme.
Try to find out how the wind blows. See how the wind blows.