1. kamburlu, hörgüçlü, tümsekli, girintili çıkıntılı.
  2. kamburumsu, tümsek gibi, tümseğe benzer.
  3. kulübe.