hunger after

övgü peşinde olmak Fiil
özlemek, özlem duymak, hasret çekmek, şiddetle arzulamak.