1. tripe
  2. rumen
  3. maw
  4. paunch
  5. kyte
  6. (food) tripe
  7. honeycomb tripe

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Geviş getiren ... ilk bölümü