immediate cause

  1. dolaysız neden
  2. belirli bir sonucu doğuran en son neden
  3. sonuç ile doğrudan doğruya nedensellik ilişkisi olan neden
  4. en yakın neden
  5. makul sebep