immigration

  1. İsim içeri göç (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  2. İsim göç, hicret, göçme, hicret etme, dışarıdan gelip yerleşme.
  3. İsim göçmen kafilesi.
göç etme yasağı
göç yasağı
İltica ve Göç Bürosu İsim, Kurum İsimleri
(US) Göçmen Bürosu komiseri
göçleri durdurma
göç sınırlamaları İsim
göç yasağı
göç dalgası İsim
(Br) göçmen kanunu
göçmen bürosu görevlisi
göçmen kontrolü
göçmen kontrolu
göçmen bürosu İsim
göçmen sorunu
göç kanunu
göçmen kanunu
göçmen bürosu İsim
göçmen bürosu memuru
göçmen bürosu sorumlusu
göçmen kimliği belgeleri İsim
göçmen izni
göçmen politikası İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
göçmen nüfusu
göçmenlik muameleleri İsim
göçmen kotası İsim
göçmen mevzuatı
göçmen kısıtlamaları İsim
göç kısıtlamaları İsim
göçmen vizesi
göçmen bürosunca alıkonulmak Fiil
göçmen bürosunda alıkonulmak Fiil
zapt (alacaklının , borç miktarını borçluya ait menkul malları üçüncü şahsın elinde bloke ettirmesi ,
malların bedelinden alacağın tahsil edilmesi ; g
Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri