implement a plan

  1. Fiil bir planı uygulamak
  2. Fiil bir planı hayata geçirmek
  3. Fiil bir planı gerçekleştirmek