in the mass


 1. mass ile ayni anlama gelir. toptan, toplu(ca), kütle/sürü halinde, toplu olarak, yığın yığın,
  küme küme.
  mass production.
  mass attack: toplu saldırı.
  mass executions: toptan idamlar.
  mass rising: bütün halkın ayaklanması.