1. (a) boş yere, beyhude, nafile, (b) saygısıca, küstahça.
    To take God's name in vain : Allahın adına
    saygısızlık göstermek.
    Take someone's name in vain : Bir kimseyi çekiştirmek, gıyabında bulunmak.
hayatıni boşa harcamak Fiil
küfür etmek.
birinin adını boş yere ağzına almak Fiil
birinin adını kötüye kullanmak Fiil
birinin adıni kötüye nahak yere kullanmak Fiil