include something in something

  1. Fiil birşeyi birşeye dâhil etmek
  2. Fiil birşeyi birşeyin kapsamına almak
  3. Fiil birşeyi birşeye eklemek
bir envantere bir şey eklemek Fiil
pazarlığa bir şey katmak Fiil