income benefit

  1. gelir kazancı
  2. hayat sigortasında vefat eden kişinin bakmakla yükümlü olduklarına düzenli ödemeler şeklinde verilen
    tazminat veya sağlık sigortası tahtında sigortalı