income of nonrecurring nature

  1. yalnız bir kereye mahsus olmak üzere elde edilen gelir