independent candidate

bağımsız adaylığını koymak Fiil