industrial disease

  1. iş hastalığı: belirli bir sanayi kolunda çalışanlara özgü hastalık.
(Br) iş hastalığı