1. İsim hüner, marifet, maharet, ustalık, yaratıcılık, icat kabiliyeti.
  2. İsim zekâ, kavrayış, sürati intikal.
  3. İsim icat, mahirane yapılmış düzen.
  4. İsim (bkz: ingenuousness )