intangible value

  1. gayri maddi değer
  2. firma değeri
  3. (ipotek) para değeri
  4. nakdi kıymet
  5. gayrimaddi değer