interminable

  1. Sıfat bitmez, sonsuz, sonu gelmez, tükenmez, nihayetsiz.
    an interminable job.
  2. Sıfat uzun, can sıkıcı, bıktırıcı, gına getirici, bezdirici.
    Her interminable chatter. An interminable debate/sermont.
sonu gelmez müzakere