internal evidence

  1. belgenin kendi içinde mevcut beyyine kuvveti
  2. konuşulan şeyin içeriğinden çıkarılan kanıt
  3. iç kanıt