introduce someone to something

  1. Fiil birini birşeyle tanıştırmak
  2. Fiil birşeyi birine tanıtmak
birşeyi birine tanıtmak Fiil
birini birşeyle tanıştırmak Fiil