1. It's been long time: Uzun zaman geçti. It's rained: Yağmur yağdı.
tahmine göre
akıl sır erdirememek akılı sonradan gelmek Fiil
söylentilere göre
olumlu taraf kazandı
Söylenenlere bakılırsa, ...
Duyduğum kadarıyla ...
Denilene göre, ...
Diyorlar ki ...
Rivayete göre ...