~ ne almak ~den atlamak ~ de bıçak vardı ~ nde durmak ~ ne düşmek ~ nde ka
azarlamak, çatmak, tekdir etmek,
argo haşlamak, zılgıtı vermek.