kıyı devletinin doğal kaynaklar üzerinde egemenlik haklarını uygulayabileceği sular

  1. İsim patrimonial sea or patrimonial waters