1. ration coupon
  2. carnet
  3. ration book
  4. İsim, Eğitim (student's) report card
  5. card used for an official purpose
ticket book
petrol ration coupon
mileage book
cheque book İsim, Bankacılık
checkbook İsim, Bankacılık
check book İsim, Bankacılık
attendance record
attendance card
bread unit
bread ticket
bread coupon
clothing ration book
workers' season ticket
worker's season ticket
dog licence
mark book
report card İsim, Eğitim
examination report
tax card
ration card
deration goods İsim
ration book holder
ration book

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Ders yılı içinde ve sonunda belirli ... devam durumlarını gösterir belge