keep at arm's length

  1. yaklaşmamak, uzak durmak, senli benli/samimi olmamak, yüz vermemek.
    keep someone at arm's length:
    bir kimseden uzak durmak, samimî olmamak.
  2. (a) uzak tutmak, yaklaştırmamak, (b) (bir kimseden) uzak durmak, samimî/içli dışlı olmamak, samimî olmasına müsaade etmemek.
samimileşmesine müsaade etmemek Fiil
birini pek yaklaştırmamak Fiil