keep one's head above the water

  1. (a) yüzer durumda tutmak, başını su üstünde tutmak, suya batmamak, (b) kendi yağı ile kavrulmak, borca
    girmemek, kendi geliri ile geçinip gitmek, ayağını yorganına göre uzatmak.
    He's finding it hard to keep his head above the water these days.
  2. (kıt kanaat) geçinmek, iki ucunu bir araya getirmek.
    In this business we don't make much money, but
    we are able to keep our heads above the water.