keep someone at arms's length

  1. Fiil birini pek yaklaştırmamak
  2. Fiil samimileşmesine müsaade etmemek